Aigiri Nandini Lyrics In Hindi | अयि गिरिनन्दिनि लिरिक्स हिंदी में

मुझे यकीन है कि अपने Aigiri Nandini devotional सांग जरूर सुना होगा क्यूंकि यह आजकल फेमस भी बहुत ज्यादा है। 

अगर अपने यह सांग सुना है तो आपको पता होगा कि इसकी लिरिक्स काफी मुश्किल है। इसीलिए आप Aigiri Nandini lyrics in hindi सर्च करते हुए इस पेज तक पहुंचे है।  

 यह भक्ति सांग “Mahishasura Mardini” के नाम से भी जाना जाता है जो माता दुर्गा की वंदना के लिए गया जाता है।  

यह दुर्गा भक्ति सांग को Rajalakshmee Sanjay जी ने लिखा है। 

चलिए Aigiri Nandini lyrics in hindi देखते है। 

Aigiri Nandini Lyrics In Hindi (Video)

Aigiri Nandini Lyrics In Hindi अयिगिरि नन्दिनि महिषासुर मर्दिनि

Aigiri Nandini Lyrics In Hindi
Aigiri Nandini Lyrics In Hindi

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते
गिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।
भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते ।
दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमलय शृङ्गनिजालय मध्यगते ।
मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्द गजाधिपते
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते ।
निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

अयि रणदुर्मद शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते
चतुरविचार धुरीणमहाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते ।
दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति दानवदुत कृतान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

अयि शरणागत वैरिवधुवर वीरवराभय दायकरे
त्रिभुवनमस्तक शुलविरोधि शिरोऽधिकृतामल शुलकरे ।
दुमिदुमितामर धुन्दुभिनादमहोमुखरीकृत दिङ्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

अयि निजहुङ्कृति मात्रनिराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणित बीजलते ।
शिवशिवशुम्भ निशुम्भमहाहव तर्पितभूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

धनुरनुषङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुरदङ्ग नटत्कटके
कनकपिशङ्ग पृषत्कनिषङ्ग रसद्भटशृङ्ग हताबटुके ।
कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

सुरललना ततथेयि तथेयि कृताभिनयोदर नृत्यरते
कृत कुकुथः कुकुथो गडदादिकताल कुतूहल गानरते ।
धुधुकुट धुक्कुट धिंधिमित ध्वनि धीर मृदंग निनादरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

जय जय जप्य जयेजयशब्द परस्तुति तत्परविश्वनुते
झणझणझिञ्झिमि झिङ्कृत नूपुरशिञ्जितमोहित भूतपते ।
नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटितनाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

अयि सुमनःसुमनःसुमनः सुमनःसुमनोहरकान्तियुते
श्रितरजनी रजनीरजनी रजनीरजनी करवक्त्रवृते ।
सुनयनविभ्रमर भ्रमरभ्रमर भ्रमरभ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

सहितमहाहव मल्लमतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक झिल्लिकभिल्लिक वर्गवृते ।
शितकृतफुल्ल समुल्लसितारुण तल्लजपल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

अविरलगण्ड गलन्मदमेदुर मत्तमतङ्ग जराजपते
त्रिभुवनभुषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते ।
अयि सुदतीजन लालसमानस मोहन मन्मथराजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले ।
अलिकुलसङ्कुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्बकुलालिकुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

करमुरलीरव वीजितकूजित लज्जितकोकिल मञ्जुमते
मिलितपुलिन्द मनोहरगुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते ।
निजगणभूत महाशबरीगण सद्गुणसम्भृत केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

कटितटपीत दुकूलविचित्र मयुखतिरस्कृत चन्द्ररुचे
प्रणतसुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुलसन्नख चन्द्ररुचे ।
जितकनकाचल मौलिमदोर्जित निर्भरकुञ्जर कुम्भकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

विजितसहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कृतसुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते ।
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते ।
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत् ।
तव पदमेव परम्पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

कनकलसत्कलसिन्धुजलैरनुषिञ्चति तेगुणरङ्गभुवम्
भजति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम् ।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूतपुरीन्दु मुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते ।
मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

अयि मयि दीन दयालुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासिरते ।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ।

Aigiri Nandini Lyrics in English

Aigiri Nandini Lyrics in English

Aigiri Nandini nandhithamedhini
Viswa vinodhini nandanuthe,
Girivara vindhya sirodhi nivasini
Vishnu Vilasini Jishnu nuthe.
Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini
Bhoori kudumbini bhoori kruthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Suravara varshini durdara darshini
Durmukhamarshani harsha rathe,
Tribhuvana poshini Sankara thoshini
Kilbisisha moshini ghosha rathe.
Danuja niroshini Dithisutha roshini
Durmatha soshini Sindhu suthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Ayi Jagadambha Madambha Kadambha
Vana priya vasini Hasarathe,
Shikhari siromani thunga Himalaya
Srunga nijalaya madhyagathe.
Madhu Madure Mdhukaitabha banjini
Kaitabha banjini rasa rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Ayi satha kanda vikanditha runda
Vithunditha shunda Gajathipathe,
Ripu Gaja ganda Vidhaarana chanda
Paraakrama shunda mrugathipathe.
Nija bhuja danda nipaathitha khanda
Vipaathitha munda bhatathipathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Ayi rana durmathaShathru vadhothitha
Durdhara nirjjara shakthi bruthe,
Chathura vicharadureena maha shiva
Duthatkrutha pramadhipathe.
Duritha Dureeha dhurasaya durmathi
Dhanava dhutha kruithaanthamathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Ayi saranagatha vairi vadhuvara
Veera varaa bhaya dhayakare,
Tribhuvana masthaka soola virodhi
Sirodhi krithamala shoolakare.
Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa
Mukharikruthatigmakare,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha
Dhoomra vilochana Dhoomra sathe,
Samara vishoshitha sonitha bheeja
Samudhbhava sonitha bheejalathe.
Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava
Tarpitha bhootha pisacha rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Dhanu ranushanga rana kshana sanga
Parisphuradanga natath katake,
Kanaka pishanga brushathka nishanga
Rasadbhata shrunga hatavatuke.
Kritha chaturanga bala kshithirangakadath
Bahuranga ratadhpatuke,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Suralalanaa tatatheyi tatheyi
Krtaabhinayodara nrtya-rate,
Krta kukuthah kukutho gaddadaadikataala
Kutuuhala gaanarate.
Dhudhukutta dhukkutta dhimdhimita
Dhvani dhiira mrdamga ninaadarate,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda
Parastuti tatpara vishvanute,
Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura
Sinjitha mohitha bhootha pathe.
Nadintha nataartha nadi nada nayaka
Naditha natya sugaanarathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Ayi sumana sumana
Sumana sumanohara kanthiyuthe,
Sritha rajani rajani rajani
Rajaneekaravakthra vruthe.
Sunayana vibhramarabhrama
Bhramarabrahmaradhipadhe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Avirala ganda kalatha mada medura
Matha matanga rajapathe,
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi
Roopa payonidhi raja suthe.
Ayi suda thijjana lalasa manasa
Mohana manmatha raja suthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Kamala dalaamala komala kanthi
Kala kalithaamala bala lathe,
Sakala vilasa Kala nilayakrama
Keli chalathkala hamsa kule.
Alikula sankula kuvalaya mandala
Mauli miladh bhakulalikule,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Kara murali rava veejitha koojitha
Lajjitha kokila manjumathe,
Militha pulinda manohara kunchitha
Ranchitha shaila nikunjakathe.
Nija guna bhootha maha sabari gana
Sathguna sambrutha kelithale,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Kati thata peetha dukoola vichithra
Mayuka thiraskrutha Chandra ruche,
Pranatha suraasura mouli mani sphura
Damsula sannka Chandra ruche.
Jitha kanakachala maulipadorjitha
Nirbhara kunjara kumbhakuche,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika
Sarakaraika nuthe,
Krutha sutha tharaka sangaratharaka
Sangaratharaka soonu suthe.
Suratha Samadhi samana Samadhi
Samadhi Samadhi sujatharathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Padakamalam karuna nilaye varivasyathi
yo anudhinam sa shive,
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya
Sa katham na bhaveth.
Thava padameva param ithi
Anusheelayatho mama kim na shive,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam,
Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam.
Thava charanam saranam kara vani
Nataamaravaaninivasi shivam,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Thava Vimalendu kulam vadnedumalam
Sakalayananu kulayathe,
Kimu puruhootha pureendu mukhi
Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe.
Mama thu matham shivanama dhane
Bhavathi krupaya kimu na kriyathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva
Thvaya bhavthavyam ume,
Ayi jagatho janani kripayaa asi
thatha anumithasirathe.
Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha
durutha pamapakarute,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini
Ramya Kapardini ShailaSuthe.

Also read: Achyutam Keshavam Lyrics In Hindi

Aigiri Nandini Lyrics In Hindi को दूसरे को साथ भी साझा करे!

Leave a Comment